slide3

Betongborrargruppen har vuxit fram ur
marknadens och kundernas behov.

betonborrar_slide1

Våra medarbetare är professionella och
motiverade för sina uppgifter

Betongborrning stockholm, uppsala och mälardalen är något vi gjort sedan 1997. Vi har hög kompetens inom rivning, håltagning, asbestsanering och andra former av sanering. Betongborrarn Sollentuna AB, Betongborrarn i Mälardalen AB, BBS Riv & Sanering AB blir kort och gott Betongborrargruppen. Om du är i behov av håltagning, rivning, asbestsanering eller någon annan form av sanering, hör av dig till oss »

© 2017 Betongborrar Gruppen