Fusion
Fusionen är klar mellan BBS Riv och Sanering AB och Betongborrarn i Mälardalen AB som blir Betongborrargruppen i Mälardalen AB (org nr 556539-9341). För våra kunder och leverantörer får ni en att vända er till och vi hoppas att på så sätt bli ännu effektivare. Självklart finns alla kontaktpersoner kvar …

Jan Toorner svartvitt web 1
Betongborrargruppen och Riv & Sanering går samman – ett bolag Största nyheten i Betongborrargruppen är att vi har en ny VD på plats. Det bestämdes tidigt att vi skulle behöva en extern kraft när vi går samman. Vi behöver en VD med erfarenhet av ledarskap, drift av växande bolag och försäljning för …

Betongborrargruppen – Kopia
Betongborrargruppens arbetsledare, arbetschefer och ekonomi har alla tagit del av Sveriges Byggindustriers kurs Uppförandekod- affärsetik. I maj 2013 fattades beslut om att införa en uppförandekod för samtliga medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier. Uppförandekoden innebär bland annat  att medlemmarna ska följa lagar och föreskrifter samt verka för en sund konkurrens och föra korrekt …

Kanonborrning Vasamuseet
Den 26:e maj på Vasamuseet fick vi se precis hur olika våra jobb kan se ut! Den här gången var det borrning i en kanon! Kanonen, som är en kopia på vasaskeppets kanoner från 1600-talet och har gjutits i Tierp, ska även provskjutas senare i år. Kanonen väger 1300 kg …