Kontaktperson

Kontaktpersoner för sanering

Tony 014 01
Tony Westman
Arbetschef rivning, sanering Stockholm/Uppsala
073-625 31 70
tony.westman@btgborr.se
Fredrik–015 01
Fredrik Ohlsson
Arbetschef rivning, sanering Stockholm/Uppsala
073-625 31 80
fredrik.ohlsson@btgborr.se
StefanLdt–002 01
Stefan Lövestedt
Arbetsledare rivning, sanering, håltagning Stockholm/Uppsala
073-625 31 88
stefan.lovestedt@btgborr.se
Daniel–014 01
Daniel Ohlsson
Arbetsledare rivning, sanering Stockholm/Uppsala
073-625 31 73
daniel.ohlsson@btgborr.se
Hasse015
HANS DAHLMAN
Arbetsledare rivning, sanering Stockholm/Uppsala
073-663 31 96
Hans.dahlman@btgborr.se
StefanL–008 01
Stefan Larsson
Koordinator/Arbetsledare håltagning, rivning, sanering Västra Mälardalen
070-778 18 43
stefan.larsson@btgborr.se

Golvsågning

För ventilationsschakt, trappor och nya hissar upp till 80 cm tjocklek i betong, granit och tegel.

Läs mer om golvsågning

Kontakta oss