Kontaktperson

Kontaktpersoner för rivning
  • Golvsågning

     

    För ventilationsschakt, trappor och nya hissar upp till 80 cm tjocklek i betong, granit och tegel.

    Läs mer om golvsågning »

Håkan Ahlm
- Kalkylchef Västra Mälardalen
Hakan-klippt
Kalkylchef Västra Mälardalen
070-77 880 83
hakan.alm@btgborr.se
Tony Westman
- Arbetschef rivning, sanering Stockholm/Uppsala
Tony-014_01
Arbetschef rivning, sanering Stockholm/Uppsala
073-625 31 70
tony.westman@btgborr.se
Fredrik Ohlsson
- Arbetschef rivning, sanering Stockholm/Uppsala
Fredrik--015_01
Arbetschef rivning, sanering Stockholm/Uppsala
073-625 31 80
fredrik.ohlsson@btgborr.se
Stefan Lövestedt
- Arbetsledare rivning, sanering, håltagning Stockholm/Uppsala
StefanLdt--002_01
Arbetsledare rivning, sanering, håltagning Stockholm/Uppsala
073-625 31 88
stefan.lovestedt@btgborr.se
Daniel Ohlsson
- Arbetsledare rivning, sanering Stockholm/Uppsala
Daniel--014_01
Arbetsledare rivning, sanering Stockholm/Uppsala
073-625 31 73
daniel.ohlsson@btgborr.se
HANS DAHLMAN
- Arbetsledare rivning, sanering Stockholm/Uppsala
Hasse_015__01
Arbetsledare rivning, sanering Stockholm/Uppsala
073-663 31 96
Hans.dahlman@btgborr.se
Stefan Molinder
- Arbetsledare håltagning, rivning, sanering Västra Mälardalen
StefanM--013_01
Arbetsledare håltagning, rivning, sanering Västra Mälardalen
070-778 18 07
stefan.molinder@btgborr.se
MARTIN SCHILL
- Arbetschef rivning, sanering Västra Mälardalen
Martin--043_01
Arbetschef rivning, sanering Västra Mälardalen
070-778 18 32
martin.schill@btgborr.se

Betongborrning stockholm, uppsala och mälardalen är något vi gjort sedan 1997. Vi har hög kompetens inom rivning, håltagning, asbestsanering och andra former av sanering. Betongborrarn Sollentuna AB, Betongborrarn i Mälardalen AB, BBS Riv & Sanering AB blir kort och gott Betongborrargruppen. Om du är i behov av håltagning, rivning, asbestsanering eller någon annan form av sanering, hör av dig till oss »

© 2012 Betongborrar Gruppen