Spårsågning

En snabb och effetiv metod.

Spårsågning

Används exempelvis omdragning av elrör eller golvvärme.


Fräsning/spårsågning av spår till nytt värmegolv


Resultatet av fräsning/spårsågning av spår till nytt värmegolv

Stenspräckning

Det finns flera sätt att utföra stenspräckning på, men oavsett vilken man använder, är det viktigaste att miljön runt omkring förblir opåverkad.

Läs mer »

Kontakta oss