Vajersågning

Tyst, vibrationsfri teknik.

Vajersågning

En tyst och vibrationsfri teknik som och når näst intill obegränsad tjocklek i betong, granit , stål och liknade material. Tekniken används oftast till runda trapphål, fundament, granitmurar och frisågning i berg.


Vajersågning av bjälklag för nytt gårdshus. Valvet är 95 cm tjockt.


Rundhålsågning med vajer för ny trappa Ø 9 meter

vajersågning i Eskilstuna

Miljöfarligt Avfall

Vi avlastar våra kunder genom att ta hand om allt – på ett säker och kostnadseffektivt sätt. Vi har certifieringen och utbildningen som krävs för att hantera bland anat kemikalier, bly, PVC och oljor.

Miljöfarligt avfall

Kontakta oss