Hammarbydepån byggs om inför att nya tåg sätts i drift 2017


Hammarbydepån byggs om inför att nya tåg sätts i drift 2017

Cobab –en ledande entreprenör som vi haft tidigare samarbete med – har gett betongborrargruppen i uppdrag att utföra arbeten såväl i källare som i övriga delar av byggnaden inför grundläggnings- och förstärkningsarbeten. Vi utför även rivning och uttransport av massor, hanterar pålvatten och river installationer och byggdelar inför ombyggnationen. Arbetena som ger arbete åt cirka 10 personer påbörjades i maj och skall vara klara vid årsskiftet i början av 2016

Kontakt

Om du är i behov av håltagning, rivning, asbestsanering eller någon annan form av sanering,

 

hör av dig till oss »

Kontakta oss