Rivning, sanering och håltagning i samband med den stora ombyggnationen av Alviksskolan


Betongborrargruppen har fått i uppdrag av JM entreprenad att svara för rivning, sanering och håltagning i samband med den stora ombyggnationen av Alviksskolan. Projektet innebär bl.a att tillgänglighetsanpassningen ses över  och medför bl a att en befintlig hiss byts ut och en ny hiss installeras i det stora trapphuset. Kravet på bevarande från Stadsmuseet innebär att hissen måste vara utförd i glas.

Verksamhetsanpassningen består också  i att öppna upp lokalerna som idag upplevs som tillslutna och därmed skapa bättre flöden och logistik för dagens undervisning samt bygga bort svåranvända lokalytor.

Samtliga tekniska system är bedömda som uttjänta och kommer att bytas ut. Projektet beräknas pågå för vår del från sep 2015-dec 2016. Arbetschef är Fredrik Ohlsson.

Kontakt

Om du är i behov av håltagning, rivning, asbestsanering eller någon annan form av sanering,

 

hör av dig till oss »

Kontakta oss